Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Κλινική και το Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας εκπαιδεύει: Α. Σε προπτυχιακό επίπεδο, φοιτητές του πέμπτου και έκτου εξαμήνου, αλλά και του έκτου έτους του Πανεπιστημίου Αθηνών, Β. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, υποψήφιους διδάκτορες και υποψήφιους μεταπτυχιακού διπλώματος, και Γ. Δημιούργησε και συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών.