Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

1. Θερινά Σχολεία Ανοσολογίας, 2009-2019 (ανά διετία)

Ο Καθηγητής Α. Γ. Τζιούφας είναι οργανωτής των Θερινών Σχολείων Ανοσολογίας. Σε αυτά τα σχολεία, προσκαλούνται κορυφαίοι Ανοσολόγοι, Ελληνες και ξένοι, και παρουσιάζουν μια ανάσκοπηση του τομέα τους αλλά και τα δικά τους ερευνητικά δεδομένα. Οι συμμετέχοντες -μαθητές επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και στην πλειοψηφία τους επίσης καλούνται να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους δεδομένα. Η αλληλεπίδραση μαθητών και διδασκόντων είναι συνεχής. Ο σκόπος αυτών των προγράμματων είναι η εκπαίδευση των μαθητών στις βασικές αρχές της Ανοσολογίας αλλά και στην φιλοσοφία και στις αρχές της έρευνας.

2. Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Ρευματολογία

Αφορά τους ειδικευόμενους ιατρούς στη Ρευματολογία με σκοπό τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.

3. Εβδομαδιαία βιβλιογραφική ενημέρωση

Από μέλος ΔΕΠ ή συνεργάτη σε θέματα της ειδικότητας του, Τρίτη 13.30-14.30 / Μηνιαία βιβλιογραφική ενημέρωση στην Ρευματολογία, τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα, 18.00-20.00

4. Ερευνητικό βήμα

Συμπεριλαμβάνει ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών ή παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων των μελών ΔΕΠ. 1η και 4η Πέμπτη κάθε μήνα, 13.30-14.30

5. Κλινικοπαθολογοανατομική συζήτηση

Αναλύονται από μέλη ΔΕΠ ή Επιμελητές ΕΣΥ άρθρα από τα κορυφαία ιατρικά περιοδικά. 2η και 3η Πέμπτη κάθε μήνα, 13.30-14.30

6. Ερευνητική συνάντηση

Παρουσιάζονται σχεδιασμοί ερευνητικών πρωτοκόλλων και προκαταρκτικά ή τελικά αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών υποψηφίων διδακτόρων της Παθολογικής Φυσιολογίας. Ακολουθεί συζήτηση και κριτική. Τετάρτη 08.30-09.30