Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

1. Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία

Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Κουτσιλιέρης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη του τμήματος: Α. Γ. Τζιούφας, Π. Γ. Βλαχογιαννόπουλος, Μ. Βουλγαρέλης, Μ. Μανουσάκης

2. Μοριακή Ιατρική

Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Κόλλιας, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Συμμετοχή με το μάθημα «Εξελίξεις στην Ανοσολογία» (Υπεύθυνος ο Καθηγητής Μ. Ν. Μανουσάκης).Συμμετέχουν και οι Α. Γ. Τζιούφας, Π. Γ. Βλαχογιαννόπουλος, Ε. Καψογεώργου

3. 
Athens Neuroscience

Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Ευθυμιόπουλος, Τμήμα Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη του τμήματος: Χ. Αλεξόπουλος

4. Νευροανοσολογία

Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Γρηγοριάδης, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη του τμήματος: Χ. Αλεξόπουλος