Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Φυσιογνωμία του Τμήματος » Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας στο Π.Γ.Ν.Α “ΛΑΙΚΟ”

Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας στο Π.Γ.Ν.Α “ΛΑΙΚΟ”

Η Κλινική της Παθολογικής Φυσιολογίας του ΠΓΝΑ «Λαϊκό» διαθέτει 45 κλίνες και εφημερεύει κάθε 4 μέρες (8ωρο) σύμφωνα με το πρόγραμμα του Νοσοκομείου. Οι οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρών είναι 14, αλλά συνήθως υπηρετούν και 3-4 υπεράριθμοι συνεργάτες (στρατιωτικοί, αλλοδαποί κλπ). Τέσσερις επί πλέον κλίνες διατίθενται για τη νοσηλεία ασθενών με AIDS, στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων της Κλινικής.

Τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής καλούνται πολύ συχνά, από όλα τα Νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής, ως σύμβουλοι, κυρίως για τη διάγνωση και θεραπεία αυτοανόσων συστηματικών νοσημάτων.

Η Κλινική λειτουργεί με βάση τους εξής κανόνες:

 1. Το προσωπικό χωρίζεται σε δύο ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από δύο μέλη ΔΕΠ ή Επιμελητές ΕΣΥ και τους ειδικευόμενους, όπως αναλυτικά αναγράφεται στα προγράμματα εφημέριων. Οι δύο ομάδες εποπτεύονται από τον Καθηγητή ή τον αναπληρωτή του. Κάθε ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες, σε τρόπο ώστε η μια να παραλαμβάνει ασθενείς κατά τη γενική εφημερία και η άλλη να ασκεί καθήκοντα αντιμετώπισης των εκτάκτων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία κατά τη γενική εφημερία. Κάθε υποομάδα εποπτεύεται από μέλος ΔΕΠ ή ιατρό ΕΣΥ.
  Όλοι οι ιατροί οφείλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, με κατανόηση και ευαισθησία.
 2. Ο Καθηγητής ή ο αναπληρωτής του κάνει διδακτική επίσκεψη τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Επιπρόσθετα, μετά την εφημερία, συναντάται με τους ειδικευόμενους για εκπαιδευτική και διοικητική συζήτηση των εισαχθέντων ασθενών.
 3. Το μέλος ΔΕΠ ή ο Επιμελητής ΕΣΥ της κάθε ομάδας είναι απόλυτα αρμόδιος και υπεύθυνος για:
  • Την άρτια και πρότυπη διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των ασθενών
  • Τη διδασκαλία των υπ' αυτόν ειδικευομένων και των φοιτητών, και
  • Την ταχεία και άρτια διακίνηση των ασθενών.
 4. Ο υπεύθυνος της κάθε ομάδας αλλάζει κάθε τετράμηνο, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους ειδικευόμενους, κατά την εκπαίδευση τους, να επικοινωνούν με όλα τα μέλη της Κλινικής.
 5. Στο οκτάωρο των επειγόντων περιστατικών, υπεύθυνος των εξωτερικών ιατρείων ορίζεται από το πρόγραμμα της εφημερίας, ένα μέλος ΔΕΠ ή Επιμελητής ο οποίος φέρει την ευθύνη της άρτιας διακίνησης των ασθενών καθώς και τη νομική και εκπαιδευτική κάλυψη των υπ' αυτόν ειδικευομένων. Το εφημερεύον μέλος ΔΕΠ ή ο Επιμελητής της Κλινικής κατά την εσωτερική εφημερία, καθημερινά 15.00-16.00, εποπτεύει την παράδοση-παραλαβή των βαρέως πασχόντων ασθενών. Η ώρα αυτή θεωρείται και είναι ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών. Η παράδοση-παραλαβή βαρέως πασχόντων ασθενών γίνεται στο γραφείο Ιατρών της Κλινικής.
 6. Η παρακολούθηση του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της Κλινικής και του Εργαστηρίου θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική. 

 7. Οι μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι:
  • βιβλιογραφική ενημέρωση
  • ερευνητικά σεμινάρια και
  • εβδομαδιαία κλινικοπαθολογική συζήτηση.
 8. Η χρήση φαρμάκων γίνεται με φειδώ, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας πιστά τους κανόνες ωφελιμότητα-κόστος.
 9. Κανόνες λειτουργίας των ειδικευομένων
  • Όλοι οι νέοι ειδικευόμενοι μελετούν τα μνημόνια που αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας της Κλινικής
  • Κατά την εισαγωγή επειγόντων περιστατικών τις ημέρες της εφημερίας, η αντιμετώπιση τους είναι άμεση και αποτελεσματική. Ο ειδικευόμενος δεν αποχωρεί, αν δεν έχει πλήρως τακτοποιήσει τους υπό την επίβλεψη του εισαχθέντες ασθενείς
  • Είναι αυτονόητο και επιβεβλημένο ότι, όλοι οι ιατροί της ομάδας γνωρίζουν τα προβλήματα όλων των ασθενών της ομάδας τους
 10. Καθήκοντα ειδικευομένων: Οι ειδικευόμενοι ιατροί οφείλουν να παίρνουν άρτιο ιατρικό ιστορικό και να εκτελούν πλήρη αντικειμενική εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της οφθαλμοσκόπησης, των δακτυλικών εξετάσεων και της νευρολογικής εξέτασης. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση προτύπων ιατρικών φακέλων των ασθενών. Η πορεία του ασθενούς και τυχόν συμβάντα καταγράφονται με σχολαστικότητα, τόσο από τον υπεύθυνο ειδικευόμενο, όσο και από τον εφημερεύοντα.
  Οι εξετάσεις καταχωρούνται στα ειδικά έντυπα, ώστε οιοσδήποτε αρμόδιος να μπορεί να ενημερώνεται για την εργαστηριακή πορεία του ασθενούς. Τέλος, με την έξοδο του ασθενούς, συμπληρώνεται σχολαστικά το ενημερωτικό σημείωμα που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επόπτη, μέλος ΔΕΠ ή Επιμελητή της ομάδας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μάθουν και να εκτελούν βιοψίες οργάνων, όπως μυελού, υπεζωκότος, ήπατος και περιτοναίου. Επίσης να μπορούν να τοποθετούν υποκλείδιους καθετήρες και να εκτελούν οσφυονωτιαία παρακέντηση.
 11. Κανόνες νοσηλείας χρονίως πασχόντων και ασθενών με AIDS: Κατά τη διάρκεια των γενικών εφημέριων κυρίως, αλλά και στις έκτακτες εισαγωγές των λοιπών ημερών, τα εισαγόμενα περιστατικά που παρακολουθούνται από την Κλινική, χρεώνονται και εξετάζονται άμεσα από την εφημερεύουσα ομάδα. Την επόμενη ημέρα, εφ' όσον είναι παρών ο βοηθός, που ενδεχομένως από το παρελθόν παρακολουθεί κάποιο από αυτά τα περιστατικά, του παραδίδεται το ιστορικό, ενώ παράλληλα ενημερώνεται για την πορεία της νόσου. Σε περίπτωση της για οιονδήποτε λόγο απουσίας του παραπάνω βοηθού, τα περιστατικά διεκπεραιώνονται πλήρως από τους ιατρούς που τα παρέλαβαν.
  Για την καλύτερη εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών της Κλινικής αποφασίστηκε η εκ περιτροπής, ανά δίμηνο, επάνδρωση της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων που νοσηλεύει ασθενείς με AIDS, με ειδικευόμενο ιατρό, που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία των νοσηλευομένων ασθενών, παράλληλα με τα καθήκοντα του στην Κλινική.