Αρχική σελίδα » Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης » Το Κέντρο » Προσωπικό

Προσωπικό

Η Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομώνυμου εργαστηρίου διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα από τον Καθηγητή Αθανάσιο Γ. Τζιούφα, Ιατρό Παθολόγο-Ρευματολόγο,  Καθηγητή Παθολογίας-Ρευματολογίας και Αναπληρωτή Διευθυντή τον Καθηγητή Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλο, Ιατρό Παθολόγο-Ρευματολόγο, Καθηγητή Παθολογικής Φυσιολογίας-Ρευματολογίας.

Η Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στον Κλινικοεργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και στο ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ». Το Ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της Κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς του ΕΣΥ. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και μέλη του Νοσηλευτικού Προσωπικού του οποίου το έργο καθορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής. Η τοποθέτηση του ανωτέρου προσωπικού στην Κλινικής γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.