Αρχική σελίδα » Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης » Το Κέντρο » Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Τα είδη των υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Πρόληψη
  • Επείγουσα Φροντίδα
  • Περιπατητική Φροντίδα
  • Διαγνωστικές Υπηρεσίες
  • Παρεμβατικές θεραπευτικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας
  • Εκπαίδευση ασθενών και συγγενικού περιβάλλοντος