Αρχική σελίδα » Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης » Το Κέντρο

Το Κέντρο

Το Κέντρο Αυτοανόσων και Αντιφλεγμονωδών Νοσημάτων ανήκει στην Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομωνύμου Εργαστηρίου του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Κλινική στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» ενώ το Εργαστήριο εδράζεται στην Ιατρική Σχολή στο Γουδί (κτήριο 16, 3ος όροφος).

Το Κέντρο παρακολουθεί ασθενείς με αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη πολυσυστηματικά νοσήματα και αποτελεί σημαντικό κέντρο παραπομπής ασθενών με μακροχρόνια εμπειρία τόσο στην κλινική φροντίδα όσο και στην έρευνα.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική και παρακολουθούνται στο σχετικό Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο (Ρευματολογικό) είναι γραμμικά αυξανόμενος.

Κατά το διάστημα 1994-2010 αναπτύχθηκαν στην Παθολογική Φυσιολογία τρία άρτια εξοπλισμένα Διαγνωστικά και Ερευνητικά Εργαστήρια, το Εργαστήριο Μελέτης Αυτοάνοσων Νοσημάτων, το Εργαστήριο Μελέτης Συνδρόμων Περιοδικού Πυρετού αφιερωμένο στη διάγνωση και έρευνα των νόσων του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης και το Ερευνητικό Ανοσολογικό Εργαστήριο, που αποτελεί εξειδικευμένο Εργαστήριο διεθνούς αναγνώρισης.

Το Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό, επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα με σκοπό την παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας προς τον πάσχοντα ασθενή.

Στο Κέντρο διατηρείται ένα πλήρως ενημερωμένο αρχείο όλων των νοσηλευόμενων ασθενών και των εξεταζόμενων στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί και είναι σε φάση ανάπτυξης Βάση Δεδομένων που παρέχει τη δυνατότητα για εξαγωγή των δεδομένων σε εξωτερικά αρχεία, την καταχώρηση εικόνας ή οποιουδήποτε αρχείου μέσω της εισαγωγής στο σύστημα από τους θεράποντες ιατρούς, και τη δυνατότητα να χαρακτηρίζονται οι συννοσηρότητες του ασθενούς.

Η χρησιμότητα του αρχείου (έντυπο και ψηφιακό) χαρακτηρίζεται ύψιστης σημασίας για το Κέντρο, διότι εκτός από τη συμβολή στην συστηματική παρακολούθηση των ασθενών αποτελεί πολύτιμο «εργαλείο» και πηγή για τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών. Στην Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας έχει αναπτυχθεί Τμήμα Κλινικών Ερευνών, που λαμβάνει ενεργό μέρος σε πολυκεντρικές Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Μελέτες, για την ανάπτυξη νέων θεραπειών των αυτοανόσων και αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων.

Το Κέντρο Αυτοανόσων και Αυτοφλεγμονωδών Νοσημάτων αποτελεί «φυτώριο» ενός σημαντικού αριθμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Οι υποψήφιοι διδάκτορες της Παθολογικής Φυσιολογίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, οφείλουν να παρουσιάσουν τουλάχιστον δύο εργασίες σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά. Επιπρόσθετα, όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν, τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο, να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας και να παρακολουθούν όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου.

Πολύ συχνά το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου καλείται από πολλά Νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου Αττικής, ως Σύμβουλοι, για τη διάγνωση και τη θεραπεία αυτοανόσων και αυτοφλεγμονωδών συστηματικών νοσημάτων.

Τέλος, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των κλινικών και εργαστηριακών ερευνών, οι διεθνείς συνεργασίες του Κέντρου, η οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων στην Ελλάδα, οι συμμετοχές των μελών ΔΕΠ σε συντακτικές επιτροπές έγκριτων επιστημονικών περιοδικών (American Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, Annals of the Rheumatic Diseases, Archives of Internal Medicine, Arthritis and Rheumatism, Arthritis Research and Therapy, Clinical Experimental Immunology, Lancet, New England Journal of Medicine, κ.α.), οι προσκλήσεις τους σε διεθνή Συνέδρια ως κύριοι ομιλητές και οι βραβεύσεις εργασιών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αποτελούν ένα επιπρόσθετο τεκμήριο της αναγνώρισης της Κλινικής/Εργαστηρίου της Παθολογικής Φυσιολογίας.