Αρχική σελίδα » Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης » Δικαιώματα – Ικανοποίηση ασθενών » Οδηγίες για τους ασθενείς μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο

Οδηγίες για τους ασθενείς μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο

Έχετε ήδη λάβει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τη νόσο σας. Κατωτέρω σας παρέχουμε γενικές οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την καθοδήγησή σας, καθώς και των συγγενών σας.

1)      Η 24ωρη επικοινωνία σας ή των συγγενών σας με το κέντρο εξασφαλίζεται με τις εξής γραμμές επικοινωνίας:

210-7462513 (9.00 -16.00)

213-2061095 (24ωρη επικοινωνία με τους ιατρούς του κέντρου)

2)      Σας συνιστούμε τη δημιουργία σταθερής σχέσης με τον οικογενειακό ιατρό καθώς και την ενημέρωση του για τη πάθησή σας, ώστε να καλύπτονται με ασφάλεια και σε συντονισμό με το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης, οι ιατρικές σας ανάγκες.

3)      Εκδηλώσεις που αποτελούν ένδειξη εκτίμησης από ιατρό είναι:

  1. Πυρετός (λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένους ή έξαρση νόσου)
  2. Πόνος στον θώρακα ή την κοιλιά
  3. Βήχας ή δύσπνοια
  4. Μειωμένη παραγωγή ούρων
  5. Αιμορραγικές εκδηλώσεις από το ουροποιητικό η το γαστρεντερικό σωλήνα
  6. Αιφνίδια έκθυση εξανθημάτων
  7. Σύγχυση ή υπερδιέγερση
  8. Επιδείνωση της γενικής κατάστασης του ασθενούς
  9. Παθολογικές τιμές που εντοπίζονται σε εργαστηριακές εξετάσεις
  10. Οποιαδήποτε ασυνήθιστη κλινική εκδήλωση υποπέσει στην αντίληψη του ασθενούς ή των συγγενών του

4)      Για κάθε νέα διάγνωση ή μεταβολή της κατάστασης της υγείας σας  πρέπει να ενημερώνονται οι ιατροί του κέντρου, τουλάχιστον στην προσεχή επίσκεψη σας ή άμεσα αν συντρέχει λόγος.

5)      Σε περίπτωση εισαγωγής ή επίσκεψης σας σε ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να δηλώνεται το όνομα του νοσήματος και κυρίως η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε.

6)      Σε περίπτωση εισαγωγή σας σε άλλο νοσοκομείο, πρέπει να επιδιώκεται επικοινωνία με τους ιατρούς του κέντρου εμπειρογνωμοσύνης και αν κριθεί σκόπιμο, να σχεδιάζεται η μεταφορά σας στο κέντρο για συνέχιση της νοσηλείας σας.

7)      Δεν πρέπει για κανένα λόγω να διακόπτεται την φαρμακευτική σας αγωγή, εκτός αν αυτό αποφασιστεί από τους θεράποντες ιατρούς και ως εκ τούτου πρέπει να φροντίζετε να συνταγογραφούνται τα φάρμακα σας χωρίς διακοπή της αγωγής σας.

8)      Σε περίπτωση επεμβατικών πράξεων ή χειρουργικών επεμβάσεων πρέπει να ενημερώνονται οι ιατροί του κέντρου προκειμένου να τροποποιείται κατάλληλα η φαρμακευτική αγωγή σας και να χορηγούνται αντιβιοτικά, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

9)      Σε περίπτωση που λαμβάνετε χρόνια αντιπηκτική αγωγή και επιβάλλονται χειρουργικές πράξεις ή άλλοι επεμβατικοί χειρισμοί, πρέπει να ενημερώνονται οι ιατροί του κέντρου, ώστε η αντιπηκτική αγωγή να ρυθμίζεται ανάλογα.