Αρχική σελίδα » Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης » Δικαιώματα – Ικανοποίηση ασθενών » Ασθενοκεντρική Φροντίδα

Ασθενοκεντρική Φροντίδα

Η επικοινωνία ιατρού–ασθενή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση της ιατρικής επιστήμης και πρωταρχικό στοιχείο για την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Η προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή θεωρείται διεθνώς ότι παρέχει υψηλής ποιότητας προσωπική φροντίδα υγείας. Η φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή και την οικογένεια εφαρμόζεται σε ασθενείς όλων των ηλικιών και μπορεί να ασκείται σε οποιοδήποτε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης.

Πολιτική του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας, που στεγάζεται στο ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας με ποιότητα και ασφάλεια, με σεβασμό στις ανάγκες και στις αξίες του πολίτη/ασθενή, στοχεύοντας στη συνεργασία / συμμετοχή του πολίτη/ασθενή στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων.

Η συνεργασία με τον ασθενή είναι άμεση και συνεχής και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Την ενημέρωσή του σχετικά με το σπάνιο νόσημα, τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν, καθώς και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.
  • Τον καθορισμό θεραπευτικών στόχων μετά από συγκατάθεση είτε του ιδίου είτε εξουσιοδοτημένου (νόμιμου) εκπροσώπου.
  • Την ενεργό συμμετοχή του πολίτη/ασθενή στη διαχείριση της νόσου του.

Στο πλαίσιο της ασθενοκεντρικής φροντίδας που παρέχεται από την Κλινική, ο θεράπων ιατρός εστιάζει:

-       Στην ικανότητα να υιοθετεί μια προσωποκεντρική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του πολίτη/ασθενή και των προβλημάτων του

-       Στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της τεχνικής της διαβούλευσης κατά τη συζήτηση με τον ασθενή, ώστε να δημιουργηθεί μια καλή σχέση ιατρού-ασθενή

-       Στην παροχή μακροχρόνιας συνέχειας στην φροντίδα υγείας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ανάγκες του ασθενή.