Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ομάδα Νευροανοσολογίας » Διεθνείς Συνεργασίες

Ομάδα Νευροανοσολογίας - Διεθνείς Συνεργασίες

Neuroimmunology Laboratory, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford (Professor Emeritus A. Vincent FRS)

Institute of Experimental Immunology, University of Zurich (Dr. J Lunemann)

Department of Neurology, University of Würzburg (Professor C. Sommer)

Department of Neurology, Thomas Jefferson University (Professor A. Rostami)

Εργαστήριο Ιστολογίας, Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ερευνητής Β’, Δρ. Π. Πολίτης)

Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χ. Δάλλα)