Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ομάδα Κλινικών Μελετών Αυτοάνοσων – Ρευματικών Νοσημάτων » Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. HarmonicSS

Όραμα του προγράμματος HarmonicSS είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο και μια συνεργασία εταίρων και πληθυσμών, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν στο πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (primary Sjögren’s Syndrome- pSS). Στόχος της κοινής συνεργασίας είναι να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μια πλατφόρμα ανοιχτών προτύπων και εργαλείων, σχεδιασμένων να επιτρέπουν ασφαλή αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση, έλεγχο πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών σε πολλαπλά επίπεδα μαζί με μεθόδους, ώστε τα αποτελέσματα των αναλύσεων και οι εκβάσεις τους να είναι συγκρίσιμες τόσο μεταξύ των κέντρων όσο και μεταξύ των επιμέρους ρευματολογικών εταιριών. Η γενική ιδέα του προγράμματος HarmonicSS είναι να συγκεντρωθούν οι μεγαλύτεροι και καλά χαρακτηρισμένοι πληθυσμοί ασθενών με pSS σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές και αφού ληφθούν υπόψη ηθικά, δεοντολογικά, νομικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα ιδιωτικότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας, για την ανταλλαγή δεδομένων από διαφορετικές χώρες, να πραγματοποιηθεί διασύνδεση και εναρμόνισή τους σε μια ενοποιημένη και ολοκληρωμένη δομή ασθενών με pSS. Σε αυτό τον εναρμονισμένο πληθυσμό θα ενσωματωθούν υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, καθώς και ειδικής οπτικοποιημένης ανάλυσης, προκειμένου να καλυφθούν οι κλινικές και υγειονομικές ελλείψεις σε σχέση με το pSS. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας εργαλείων για ειδικές διαγνωστικές διαδικασίες (π.χ. τμηματοποίηση υπερηχογραφικής εικόνας), για επιλογή ασθενών σε κλινικές δοκιμές, καθώς και για εκπαιδευτικούς λόγους. Οι χρήστες της πλατφόρμας HarmonicSS είναι ερευνητές (βασική/ μεταφραστική έρευνα), κλινικοί ιατροί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την υγεία και φαρμακευτικές εταιρείες. Το pSS είναι σημαντικό όχι μόνο λόγω του κλινικού του αντίκτυπου, αλλά και επειδή αποτελεί σπάνιο πρότυπο νόσου που συνδέει την αυτοανοσία με την ανάπτυξη νεοπλασίας (λεμφοϋπερπλασία) και τον παθογενετικό ρόλο των λοιμώξεων. Γι’ αυτό το λόγο, η μελέτη του pSS μπορεί να διευκολύνει την έρευνα σε πολλούς τομείς της ιατρικής με προοπτική όχι μόνο τη διατήρηση αλλά και την επέκταση της πλατφόρμας. Τέλος, το pSS έχει σημαντικό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας, παρόμοιο με εκείνο της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Το πρόγραμμα αυτό έλαβε χρηματοδότηση στα πλαίσια έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ηorizon 2020» με αριθμό συμφωνίας επιχορήγησης 731944. Η Κλινική & Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας έχει τη χαρά και την τιμή να συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HarmonocSS το οποίο απαρτίζεται από 21 κλινικούς εταίρους με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς ασθενών με σύνδρομο Sjögren’s στην Ευρώπη και 11 τεχνικούς εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

2. NECESSITY

Η κλινική & Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας, συμμετέχει επίσης και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NECESSITY. Το πρόγραμμα NECESSITY στοχεύει στο να προσδιοριστούν και να εκτιμηθούν χρήσιμα, εύχρηστα και ευαίσθητα κλινικά καταληκτικά σημεία ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren’s (πΣS) και βαριά νόσο με συστηματική προσβολή, οι οποίοι συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες με νέα φάρμακα. Η επανεκτίμηση και ανάλυση των δεδομένων από τις κλινικές μελέτες θα διευκολύνει στον προσδιορισμό του ειδικού δείκτη ανταπόκρισης του συνδρόμου Sjögren’s (specific response index for Sjögren’s syndrome). Επιπλέον, μέσω δεδομένων μεταφραστικής έρευνας και παθοφυσιολογίας, αναμένεται να σχεδιαστούν βιοδείκτες με προγνωστική αξία όσον αφορά στην προσβολή οργάνων (αναστρέψιμη ή μη), στην εξέλιξη της νόσου και στην έκβασής της για καλύτερη διαστρωμάτωση των ασθενών σε μελλοντικές κλινικές μελέτες. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ειδική κλινική μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των νέων προτεινόμενων κλινικών καταληκτικών σημείων. Το πρόγραμμα NECESSITY αναμένεται να προσφέρει χρήσιμα κλινικά και βιολογικά εργαλεία που θα διευκολύνουν το σχεδιασμό κλινικών μελετών με νέα φάρμακα και θα βελτιώσουν τη διαστρωμάτωση των ασθενών. Το τμήμα παθοφυσιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα NECESSITY ως κλινικός εταίρος στα πακέτα εργασίας 2 (βιοδείκτες προερχόμενοι από ανάλυση ιστών), 3 (κλινικοί βιοδείκτες και βιοδείκτες μετρήσιμοι στο αίμα), 4 (ανάπτυξη ευαίσθητων κλινικών καταληκτικών σημείων) και 9 (επικοινωνία, επέκταση και διάδοση).

 

3. Πρόγραμμα μελέτης αγγειίτιδων

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να εστιάσει στην μελέτη των συστηματικών αγγειιτίδων με στόχο τον προσδιορισμό, διαγνωστικών και προγνωστικών βιοδεικτών οι οποίοι θα καθοδηγούν τον κλινικό ιατρό στην πρώιμη επιλογή της πλέον ενδεδειγμένης θεραπείας. Οι συστηματικές αγγειίτιδες αποτελούν κατηγορία νοσημάτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως: i) χρονιότητα, ii) αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα, iii) πολλαπλές νοσηλείες, και iv) αυξημένο κόστος θεραπείας και διαχείρισης των ασθενών. Ο στόχος θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός δικτύου πρόβλεψης το οποίο θα ενσωματώνει τρία επιμέρους αλληλοεπιδρώντα Επίπεδα Ανάλυσης (Κλινικό, Απεικονιστικό και Μικροσκοπικό Επίπεδο). Η ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των δικτύων αναμένεται ότι θα έχει ως άμεσο επακόλουθο, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, με την χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.