Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ομάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης » Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ομάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης - Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαχρονικά οι ερευνητικοί στόχοι της Μονάδας Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας είναι κατά σειρά: (α) η ανίχνευση των πρώιμων βλαβών στη δομή και λειτουργία τόσο της μικροκυκλοφορίας όσο και της μακροκυκλοφορίας σε διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, (β) η κατανόηση των διαφορετικών (ανά παθολογική κατάσταση) παθοφυσιολογικών μηχανισμών που οδηγούν σε αυτές, καθώς και η μελέτη μεθόδων αναστροφή τους, και (γ) η τεχνολογική, μεθοδολογική και κλινική αξιολόγηση αιμοδυναμικών και αγγειακών βιοδεικτών που περιγράφουν αυτές τις πρώιμες βλάβες στα περιφερικά αγγεία, με απώτερο στόχο, (δ) την κλινική εφαρμογή αυτών των αγγειακών βιοδεικτών, ως δείκτες εκτίμησης του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου και παρακολούθησης της θεραπευτικής αγωγής, προσβλέποντας στην βελτιστοποίηση της πρωτογενούς και δευτερογενούς καρδιαγγειακής πρόληψης.

Στην Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης & Έρευνας που αποτελείται από το - Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Έρευνας και από το Εξωτερικό Ιατρείο Υπέρτασης, Λιπιδίων, Αγγειακής Πρόληψης - παρακολουθούνται ασθενείς με υπέρταση, δυσλιπιδιαμία, μεταβολικά νοσήματα, χρόνια νεφρική νόσο και χρόνια φλεγμονώδη (αυτοάνοσα και λοιμώδη) νοσήματα.