Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ομάδα Γαστρεντερολογίας » Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ομάδα Γαστρεντερολογίας - Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Το Γαστρεντερολογικό τμήμα της Παθολογικής Φυσιολογίας , με μακρά ιστορία, ήδη από το 1975 και διευθυντές εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου – Υφηγητής Γ. Θεοδωρόπουλος, Καθηγητής Α. Αρχιμανδρίτης, Καθηγητής Μ. Τζιβράς, λειτουργεί στην παρούσα του μορφή με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο Σουγιουλτζή από το 2011.  Το τμήμα συμμετέχει ενεργά στο κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο της Κλινικής της Παθολογικής Φυσιολογίας.

Ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος αποτελούν:

1. Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού  και ειδικότερα:

 • Διαγνωστικές δοκιμασίες στην λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο (CLO test-Urea Breath test, ευαισθησία και επίδραση αιμορραγίας πεπτικού)
 • Θεραπεία εκρίζωσης-μελέτη θεραπευτικών σχημάτων ( ευεργετική δράση μαστίχας (ερευνητικό πρωτόκολλο)- τετραπλό σχήμα εκρίζωσης-ανοσοποίηση-εμβολιασμός)
 • Διερεύνηση φλεγμονώδους αντίδρασης βλεννογόνου-αντιγονοπαρουσίαση και ενεργοποίηση αυξητικών παραγόντων  (HLA-DR, ICAM-1, FasL και EGF)
 • Επίδραση της λοίμωξης σε δικλωνικές θράυσεις DNA και καρκινογένεση
 • Παθογένεια ελικοβακτηριδίου (σχέση με αδενοκαρκίνωμα και MALT)

2. Clostridiodes difficile και ειδικότερα:

 • Θεραπευτική αντιμετώπιση –ανοσοποίηση (εμβόλιο τοξοειδών, Saccharomyces boulardii)
 • Ανοσιακή απάντηση ξενιστή στην λοίμωξη από Clostridiodes difficile
 • Μελέτη επιδημιολογίας και προδιαθεσικών παραγόντων

3. Aυτοάνοση  γαστρίτιδα:

 • Επιδημιολογία-Νοσολογικές συσχετίσεις
 • Μελέτη γαστρικών καρκινοειδών τύπου Ι

4. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου:

 • Πρωτόκολλο P06-134 (Abbott). Διεθνής πολυκεντρική μελέτη της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας χορήγησης Adalimumab (Humira) σε ασθενείς με μέτρια – σοβαρή νόσο Crohn ανθεκτικούς στην συνήθη αγωγή ή στο infliximab. Διάρκεια μελέτης 5ετής.
 • Μελέτη των microRNAs στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου-συνεργασία με UCLA (Prof Pothoulakis)

5. Προκαρκινικές αλλοιώσεις κατωτέρου πεπτικού (πολύποδες) και ειδικότερα:

 • Μελέτη των δικλωνικών θραύσεων DNA και σχέση με την καρκινογένεση