Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ομάδα Ενδοκρινολογίας » Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ομάδα Ενδοκρινολογίας-Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικό έργο:

  1. Μονάδα συμμετέχει σε ερευνητικά και κλινικά πρωτόκολλα που αφορά σε αυτοάνοσες Ενδοκρινοπάθειες και την αντιμετώπιση των επιπλοκών της (δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια) σε συνεργασία με το τμήμα Ρευματολογίας και Ανοσολογίας της κλινικής.

  2. Συμμετοχή σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ενεργή συμμετοχή.

Κλινικές μελέτες:

  1. Μη παρεμβατική διαχρονική πολυεθνική πολυκεντρική μελέτη μετεγκριτικής παρακολούθησης του Omnitrope- Patro Adults Ελλάδα.

  2. Η επίδραση της μυκοφαινολάτης στη θεραπεία και  μακροχρόνια ύφεση σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια