Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ομάδα Ανοσολογίας – Αυτοανόσων - Ρευματικών Νοσημάτων

Ομάδα Ανοσολογίας – Αυτοανόσων - Ρευματικών Νοσημάτων

Με έμφαση στο σύνδρομο Sjogren’s, το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, το σκληρόδερμα, τις πρωτοπαθείς αγγειίτιδες και τις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, πραγματοποιείται βασική και μεταφραστική έρευνα που αποσκοπεί στην περιγραφή βασικών παθογενετικών μηχανισμών των εν λόγω νοσημάτων. Στα πλαίσια τη μεταφραστικής και βασικής έρευνας μελετώνται βιοψίες από τις περιοχές βλάβης, ορός ή και άλλα βιολογικά υλικά όπως σάλιο, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους μελέτης των πρωτεϊνών και των νουκλεϊνικών οξέων (γονίδια/DNA και RNA) προκειμένου να περιγραφούν οι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί πρόκλησης των νοσημάτων. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι δυνατόν να οδηγήσει στον εντοπισμό σημαντικών μορίων τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν δυνητικούς θεραπευτικούς στόχους ή βιοδείκτες οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν στη διάγνωση, ταξινόμηση, πρόγνωση και ανταπόκριση στη θεραπεία ασθενών με συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα.