Αρχική σελίδα » Διάγνωση – Εξωτερικά Ιατρεία » Διαγνωστικό Εργαστήριο Νευροανοσολογίας

Διαγνωστικό Εργαστήριο Νευροανοσολογίας

Υπεύθυνοι

Ομότιμος Καθηγητής Μ. Δαλάκας & Δρ. Χ. Αλεξόπουλος

Μέλη

Σ. Ακρίβου, Τεχνoλόγος Εργαστήριου

Στην Μονάδα Νευροανοσολογίας εκτελούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

Α. Μοριακός έλεγχος για τον ιό JCV με σκοπό την διάγνωση και πρόληψη της Προοδευτικής Εγκεφαλομυελίτιδας

Β. Ελεγχος αυτοαντισωμάτων:

  • Anti-GAD IgG για την διάγνωση του Stiff-Person Syndrome (SPS) και της Αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας με την μέθοδο ELISA.
  • Anti-NMO και anti-MOG IgG για την διάγνωση της Οπτικής Νευρομυελίτιδας (Νόσος του Devic) καθώς και της Εγκάρσιας Μυελίτιδας με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού σε ιστό και διαμολυσμένα κύτταρα. Το εργαστήριο μας ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που προσέφερε την συγκεκριμένη εξέταση.
  • Anti-NMDAR IgG, Anti-AMPAR IgG, Anti-GABAβR IgG, Anti-VGKC accessory proteins (CASPR2, LGI1) IgG,anti-DPPX IgG με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού σε ιστό και διαμολυσμένα κύτταρα, για την διάγνωση της Αυτοάνοσης Εγκεφαλίτιδας. Αντίστοιχα με την εξέταση anti-NMO, το εργαστήριο μας ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που προσέφερε την συγκεκριμένη εξέταση.
  • Anti-Paraneoplastic IgG (Ma2/Ta, CV2, Ri, Yo, Hu, amphiphysin) για την διάγνωση των παρανεοπλαστικών νευρολογικών συνδρόμων με την μέθοδο ανοσοαποτύπωσης πρωτεινών (Western blot).
  • Anti-Ganglioside IgG/IgM (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b) για τις Οξείες Περιφερικές Νευροπάθειες (Guillain-Barre, Miller Fisher). Χρησιμοποιήται η μέθοδος ELISA.
  • Anti-MAG IgM για τις Χρόνιες Αισθητικοκινητικές Περιφερικές Νευροπάθειες. Χρησιμοποιήται η μέθοδος ELISA.

Γ. Ειδικές αναλύσεις βιολογικών υγρών-ιστών

Προσδιορισμός του νευροπεπτιδίου ορεξίνη στο ΕΝΥ για την διάγνωση της ναρκοληψίας (ραδιοανοσοπροσδιορισμός).

Προσδιορισμός της πρωτείνης 14-3-3 στο ΕΝΥ για την διάγνωση νευροεκφυλιστικών παθήσεων (ανοσοαποτύπωση).

Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των τεχνικών ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.