Αρχική σελίδα » Διάγνωση – Εξωτερικά Ιατρεία » Διαγνωστικό Εργαστήριο Ανοσολογίας » Αυτοάνοσα νοσήματα

Αυτοάνοσα νοσήματα

Στο Εργαστήριο Ανοσολογίας εκτελούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

1. Ποσοτικός προσδιορισμός χυμικών παραγόντων

Κλάσματα συμπληρώματος C3-C4

2. Έλεγχος αυτοαντισωμάτων

α) Αυτοαντισώματα κατά κυτταρικών αντιγόνων, αντιπυρηνικά αντισώματα ANA-ACA, αντικυτταροπλασματικά αντισώματα ΑΜΑ, ASMA με έμμεσο ανοσοφθορισμό επί κυττάρων (Hep 2)

β) Αντισώματα κατά κυτταροπλάσματος ουδετεροφίλων (ANCA), με έμμεσο ανοσοφθορισμό επί ουδετεροφίλων

γ) Αντισώματα κατά εκχυλιζόμενων κυτταρικών αυτοαντιγόνων, (ανίχνευση με αντίθετη ανοσοηλεκτροφόρηση) κατά αντιγόνων Ro (SSA), La (SSB), Sm, UiRNP, Jo 1, Scl 70

δ) Ρευματοειδής παράγων (μέθοδος ανίχνευσης Latex)

ε) Ειδικά αντισώματα με ανοσοενζυμικές μεθόδους, αντισώματα κατά διπλής έλικας DNA, ααντισώματα κατά καρδιολιπίνης (IgG-IgM), αντισώματα κατά β2GPI (IgG/IgM)

3. Ειδικές αναλύσεις βιολογικών υγρών-ιστών

α) Έλεγχος κρυοσφαιρινών ορού αίματος - ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός

β) Ηλεκτροφόρηση υψηλής διαχωριστικότητας, ανοσοκαθήλωση

γ) Έλεγχος για παρουσία μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών, ορού αίματος-ούρων-ΕΝΥ

δ) Ιστοπαθολογία σιελογόνων αδένων

Διάφορες ομάδες εργασίες πραγματοποιούν: α) διενέργεια της βιοψίας με λήψη περιορισμένου αριθμού μικρών σιελογόνων αδένων κάτω χείλους για διαγνωστικούς σκοπούς του συνδρόμου Sjogren, εφαρμόζοντας ελάχιστα αιματηρή τεχνική με πολύ μικρή νοσηρότητα (επιπλοκές) β) επεξεργασία και διατήρησή του βιοπτικού υλικού προς μελέτη και αξιολόγηση γ) περιγραφή, μελέτη και διαγνωστική αξιολόγηση του βιοψικού προς τη κατεύθυνση του συνδρόμου Sjögren’s (Καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Β. Γοργούλης). Επί υποψίας υποκείμενου λεμφοϋπερπλαστικού νοσήματος, η βιοψία αποστέλλεται σε ειδικό αιματοπαθολογικό εργαστήριο για περαιτέρω μελέτη και μοριακό έλεγχο (Αιματοπαθολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» κ. Ροντογιάννη). Οι βιοψίες πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο χώρο της Παθολογικής Φυσιολογίας (κτήριο 16, γραφείο 12), κατόπιν ραντεβού (κ. Κορμπά/κ. Ντίνη, 210-7462513, 9.00-14.00).

Η ακρίβεια και επαναληψιμότητα των τεχνικών ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τη χρήση θετικών ορών μαρτύρων και ορών φυσιολογικών δοτών.

Οι θετικοί μάρτυρες έχουν κατ'επανάληψη ελεγχθεί και συγκριθεί με πρότυπους ορούς από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, Ατλάντα, ΗΠΑ.

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

Το Εργαστήριο από την ίδρυση του συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ομάδα μελέτης, ανάλυσης και προτύπωσης αυτοαντισωμάτων, στην οποία συμμετέχουν 40 ευρωπαϊκά εργαστήρια. To Εργαστήριο μας λαμβάνει κάθε χρόνο υψηλή βαθμολογία, δεδομένου ότι η ευαισθησία και η ειδικότητα των τεχνικών που χρησιμοποιεί αγγίζει το 90%. Από το έτος 1993 ο Καθηγητής Α. Γ. Τζιούφας είναι αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής Ανοσολογικής Εταιρείας στην Επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Ανοσολογικών Εταιρειών (International Union of Immunologic Societies) για τον έλεγχο ανοσολογικών εργαστηριακών μεθόδων.